Agenda

De locatieraad Zwaagdijk-Oost

komt bijeen op dinsdag 3 maart 2020,

om 20.00 uur in de ‘Doorgang’.

Openbare parochievergadering in mei 2020, in het Dorpshuis ‘Over de Leek’.