Agenda

De locatieraad Zwaagdijk-Oost

komt bijeen op dinsdag 6 mei 2019,

om 20.00 uur in de ‘Doorgang’.

Openbare parochievergadering 14 mei 2019, in het Dorpshuis ‘Over de Leek’.