De Doorgang

“De Doorgang”

Dit is het zaaltje naast/aan de kerk dat voor parochiedoeleinden gebruikt wordt voor o.a. vergaderingen, cursussen en bijeenkomsten van de werkgroepen e.d.

Er is een draaiboek aanwezig van de parochie, aangevuld met adressen.

Dit mag gebruikt worden door de werkgroepen van onze parochie en door derden, die daar gebruik van willen maken.

Gebruik van deze ruimte gebeurt in overleg met mevrouw J. Neefjes tel: 0228 583162.