De Kerk

Ons ‘kerk-zijn’ wordt gedragen door heel veel vrijwilligers.

De parochieraad.

Voorzitter: Pater J. van Dril.

Vicevoorzitter: heer P. Dekker. tel.: 0228 585741

Secretaris: mevrouw J. Neefjes. tel.: 0228 583152

Penningmeester: heer S. Deken. tel.: 0228 581090

Parochieraadsleden:

mevrouw G. Fischer-Lakeman. tel.: 0228 581404

mevrouw R. Duin-Groen. tel.: 0228 581387

heer J. Schipper. te.: 0228 583492

Kosters.

heer G. Korver. tel.: 0228 581752

heer N. Langedijk. tel.: 0228 582050

mevrouw G. Karsten-Slaman. 0228 582608

heer P. Vijn. tel.: 0228 582695

Liturgiegroep.

heer P. op den Kelder. tel.: 0225 583395

heer J. Schipper. tel.: 0228 583492

mevrouw R. Laan-Ooievaar.

Gezinsliturgiegroep.

contactpersoon:

Lectoren.

contactpersoon: G. Fischer-Lakeman. tel.: 0228 581404

Avondwake en uitvaartgroep.

contactpersoon: heer P. op den Kelder. tel.: 0228 583395