Financiën

TAAKVELD FINANCIEN

Penningmeester/financiële commissie: Dhr. P. Dekker/Dhr. S. Deken

Voor bijzondere vieringen of diensten, zoals huwelijk, jubileum, opbaren in de St. Jozefkapel, uitvaart, graf en het delven hiervan, worden extra kosten berekend. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met: Dhr. P. Dekker, tel: 0228 585741.

Mis- en Gebedsintenties.

In de vieringen worden er bij de voorbeden intenties afgelezen. In principe kost een intentie niets, maar de kerk moet echter ook bestaan en daarom wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd van minimaal € 10,00.

U kunt dit overmaken op IBAN nummer NL97RABO 0160691613 t.n.v. St. Jozefparochie.

Opgave intenties bij het parochiesecretariaat Mevr. A. Bakker, 0228 584272, a.karsten.bakker@quicknet.nl