Gemeenschapsopbouw

Hieronder valt o.a.:

– Wijkcontactpersonen
– Communicatie

Wijkcontactpersonen

Doordat de pastores hun taken, dus ook hun aandacht over meerdere parochies in de regio moeten verdelen, hebben de wijkcontactpersonen een belangrijke plaats in onze dorpsgemeenschap. Zij vormen de schakel tussen pastor, parochieraad, parochiesecretariaat en de parochianen.

Ons dorp is verdeeld in 13 wijken met elk een vaste wijkcontactpersoon.

de adreslijst van de wijkcontactpersonen vindt u achter in dit boekje.

contactpersoon: mevrouw R. Duin-Groen, Zwaagdijk 113, 1681 NC Zwaagdijk-Oost, tel: 0228 581387.

Werkgroep Kerk & Samenleving

Deze groep zet zich in voor belangrijke acties o.a. Vastenactie, Vredesweek enz.

Er wordt ook contact gehouden met de Wereldwinkel.

Contactpersoon: mevrouw R. Duin-Groen, Zwaagdijk 113, 1681 NC Zwaagdijk-Oost, tel: 0228 581387.

Communicatie

Via de Schakel, Weekblad Binding, Website www.zwaagdijkoost.rkregiowh.nl, Bisdomblad Samen Kerk.
Dit betreft informatie, onderlinge communicatie, bijzondere gebeurtenissen of activiteiten, liturgische agenda.