JeePee

Provider.

Hier zijn jongeren welkom in de leeftijd van 12 – 15 jaar.

het is een aansluiting op het Vormselproject,

maar heeft een andere invulling van de bijeenkomsten.

De doelstelling:

De provider wil jonge mensen samenbrengen,

om in contact met elkaar te leren omgaan

met de vragen over en veranderingen in hen zelf en in hun leefwereld.

In dit project probeert men open te staan voor elkaar,

ieder in zijn waarde laten en door te luisteren naar elkaar

en zo verantwoordelijkheid voor elkaar te krijgen.

De werkgroep Provider probeert spelenderwijs deze doelstelling vorm te geven,

in relatie met de parochiegemeenschap.

Contactpersoon: heer Simon Deken. 0228 581090.