Eerste Communie

Het Sacrament van de H. Communie wordt eens in de twee jaar uitgereikt.

De werkgroep bereid de kinderen voor,

die in groep 4 + 5 zitten van de basisschool,

op het ontvangen van het Sacrament van de Eerste Heilige Communie.

Contactpersoon: mevrouw Chantal van Diepen. 0228 58 2885.

Voorstellen van de kinderen die hun eerste H. Communie ontvangen                         gebeurt eens in de twee jaar.

Deze is tijdens de viering van Palmpasen. Zondag 14 april 2019, om 10.00 uur.

Het ontvangen van het Sacrament van de Eerste Heilige Communie,                          zondag 19 mei 2019, om 10.00 uur.