Kerk en Samenleving (diaconie)

Van oudsher een belangrijke taak en een dienende zorg voor de mensen. In onze parochie zijn op diaconaal terrein bezig: Eerst verantwoordelijke vanuit de parochieraad: mevrouw R. Duin-Groen, Zwaagdijk 113, 1681 NC, Zwaagdijk-Oost. telnr.: 0228-58 1387.

Hieronder valt o.a.:

– Adventsactie
– Vastenactie
– Wereldwinkel
– 40 MM
– Wijkcontactpersonen
– Zonnebloem
– Stille Omgang
– Ziekentriduüm

Missionaire werkgroep

Begeleiding van parochiële en kerkelijke acties: o.a. Vastenactie, Solidaridad (Adventstijd), Miva (Missie Verkeersmiddelen actie, Memisa (Medische Missie actie), 40 MM (wandelen voor de derde wereld), Pinksteraktie, Wereldmissiemaand (oktober), Wereldwinkel.

Vastenactie

In het dekenaat wordt in onderling overleg elk jaar een gezamenlijk Vastenactieproject gekozen.
Dit project krijgt in de parochies bekendheid, met de oproep om er aan mee te doen.
Kinderen krijgen via de basisschool spaardoosjes mee naar huis om ook mee te doen.

contactpersoon: mevrouw R. Duin-Groen, Zwaagdijk 113, 1681 NC, Zwaagdijk-Oost, telnr.: 0228-58 1387.

Wereldwinkel

De wereldwinkel is soms aanwezig in de kerk. Thuis bij de familie Kroon zijn veel producten aanwezig van de wereldwinkel.

Contactadres: Heer G. en Mevrouw R. Kroon-Houtsma, Zwaagdijk 177, 1684 ND, Zwaagdijk-Oost. tel.: 0228-58 1306.

40 MM

Via de Schakel en affiches wordt informatie gegeven over de 40 MM. Het is een sponsortocht in de omgeving van Venhuizen, Hem. De opbrengst is voor de missiewerkers uit West-Friesland en ook voor anderen. Datum: zaterdag na Hemelvaart.

Contactadres: mevrouw I. Tieken en mevrouw T. Boos, Zwaagdijk 39, 1681 ND, Zwaagdijk-Oost. tel.: 0228-58 4875.

Wijkcontactpersonen.

Doordat de pastores hun taken, dus ook hun aandacht over meerdere parochies in de regio moeten verdelen, hebben de wijkcontactpersonen een belangrijke plaats in onze dorpsgemeenschap. Zij vormen de schakel tussen pastor, parochieraad, parochiesecretariaat en de parochianen. Ons dorp is verdeeld in 13 wijken met elk een vaste wijkcontactpersoon.

contactpersoon: Mevrouw R. Duin-Groen, Zwaagdijk 113, 1681 NC, Zwaagdijk-Oost. tel: 0228 – 58 1387.

Zonnebloem

Deze Stichting heeft als doel, zieken – gehandicapten – ouderen te bezoeken. Thuis, in het verzorgingshuis of verpleeghuis. Is er iemand van uw familie of buren in ons dorp ziek, wilt u dit dan even doorgeven.

Secretaris:  Mevrouw A. Deken-Vreeker, Zwaagdijk 223, 1684  NG, Zwaagdijk-Oost. tel.: 0228-58 1090.

Stille Omgang

Viering van een stille tocht in Amsterdam vanwege het Mirakel van Amsterdam (1345)
Tijd: halverwege de Veertigdagentijd. Voor vervoer wordt gezorgd.

Contactadres: mevr. M. de Vries-Pauw, Burg. Raatlaan 47c, 1693 EB Wervershoof, tel. 581891

Ziekentriduüm Zwaag.

Jaarlijkse driedaagse in de kerk van Zwaag voor mensen, die van bezinning en ontspanning genieten. Voor vervoer wordt gezorgd.

Contactadres: mevrouw Ans Bakker, Zwaagdijk 131, 1681 NC, Zwaagdijk-Oost. tel.: 0228-58 4272.