Liturgie en Catechese

TAAKVELD LITURGIE

De groepen die onder dit taakveld vallen zijn:

Het gemengde koor

Dirigent: Dhr. J. Commandeur, Not. Steenpoortestraat 2, 1619 CV Andijk, tel: 0228 592601.

Organiste: Mevr. M. de Graaf-Duin, de Gracht 46, 1684 NR Zwaagdijk-Oost, tel: 0228 581126.

Contactpersoon: Mevr. N. Korver-Houtsma, Zwaagdijk 37, 1681 NB Zwaagdijk-Oost, tel: 0228 581752.

Repetitie: woensdagavond 19.30 – 21.30 uur,

Jeugd/kinderkoor

Dirigente: Mevr. M. Boon-Mooy, Zwaagdijk 188, 1683 NP Zwaagdijk-Oost, tel: 0228 583485.

Organist: Dhr. P. Duin, Zwaagdijk 113, 1681 NC Zwaagdijk-Oost, tel: 0228 581387.

Repetitie: maandag 19.00 – 19.45 uur in de kerk.

Gelegenheidskoor

Dirigente: Mevr. G. Ursem-Hoogland, de Gracht 2, 1684 NR Zwaagdijk-Oost, tel: 0228 584118.

Contactpersoon: Dhr. R. Aker, Volkersweg 65, 1684 NW Zwaagdijk-Oost, tel: 0228 584711

Liturgische werkgroep

Zij verzorgen het samenstellen van en het voorgaan in de Woord- en Communievieringen. Ook stellen ze speciale vieringen samen.

Contactpersoon: Dhr. P. op den Kelder, Zwaagdijk 26, 1683 NJ Zwaagdijk-Oost, tel: 0228 583395.

Liturgische werkgroep gezinsviering

Deze werkgroep bereidt vieringen voor, waarin bijzonder aandacht is voor gezinnen met jonge kinderen. De teksten zijn meer aangepast aan het niveau van de kinderen. Deze vieringen worden muzikaal ondersteund door het jeugd/kinderkoor. Er wordt getracht aansluiting te vinden bij de catechese projecten van de St. Jozefschool.

Contactpersoon: Mevr. R. Duin-Groen, Zwaagdijk 113, 1681 NC Zwaagdijk-Oost, tel: 0228 581387.

 Lectoren en lectrices

Dit zijn personen die in de vieringen van de liturgie mede voorgaan in het voorlezen van de Schrift en voorbeden.

Contactpersoon: Mevr. G. Fischer-Lakeman, Zwaagdijk 141, 1684 ND Zwaagdijk-Oost, tel: 0228 58140

Avondwake

Deze groep verzorgt de avondwake voor een overledene. Ze nemen vooraf contact op met de nabestaanden.

Contactpersoon: Dhr. P. op den Kelder, Zwaagdijk 26, 1683 NJ Zwaagdijk-Oost, tel: 0228 583395.

Tekstverwerken:     

Deze groep dames zorgt voor het tekstverwerken van liturgie-boekjes voor de gezinsvieringen en speciale vieringen.

Deze groep bestaat uit:  Mevr. A. Oudeman-Ursem tel: 0228 582468

Mevr. J. Langedijk-v.d. Berg tel: 0228 581317

Mevr. A. Bakker tel: 0228 584272

Mevr. T. de Lang tel: 0228 752937

Stencillen en brocheren:

Medewerkers van “de Schakel”; Mevr. E. Smit-Sijm, Zwaagdijk 210, 1682 NP Zwaagdijk-Oost, tel: 0228 582698

Mevr. A. Sierkstra-Minneboo, Zwaagdijk 180, 1683 NP Zwaagdijk-Oost, tel: 0228 583976.

TAAKVELD CATECHESE

Dit taakveld bestaat uit:

Doopgroep

Nadat de ouders van een a.s. dopeling een doopdatum met diaken C. Koning hebben bepaald, komt een lid van de doopgroep voor een doopgesprek bij de ouders thuis.

Als de St. Jozefparochie een geboortekaartje ontvangt in de brievenbus bij de kerk of via de wijkcontactpersoon, dan wordt dat kaartje achter in de kerk opgehangen ter kennisgeving.

Contactpersoon: Mevr. Y. Gringhuis-Sierkstra, Volkersweg 27, 1684 NV Zwaagdijk-Oost, tel: 0228 724610

Werkgroep Eerste H. Communie

Deze werkgroep bereiden de kinderen, die in groep 4 zitten van de basisschool, voor op de Eerste H. Communie.

Ze organiseren hiervoor ook enkele excursies met de kinderen.

Contactpersoon: Mevr. C. van Diepen, De Gracht 37, 1684 NR Zwaagdijk, tel 0228 582885.

Werkgroep Vormen

Om de 2 jaar vindt er een Vormselplechtigheid in onze parochiekerk plaats. De leerlingen van groep 8 en de leerlingen van het eerste jaar van het voortgezet onderwijs starten per groep met het vormselproject en komen later bij elkaar om met dit project verder te gaan, waarna met de persoonlijke wens het toedienen van het H. Vormsel volgt.

Contactpersoon: Mevr. K. Ruiter- Veen, Zwaagdijk 86, 1683 NK Zwaagdijk-Oost, tel: 0228 582285.

Provider

Hier zijn jongeren welkom in de leeftijd van 12-15 jaar. Het is een aansluiting op het vormselproject, maar heeft een andere invulling van de bijeenkomsten.

De doelstelling:

De Provider wil jonge mensen samenbrengen, om in contact met elkaar te leren omgaan met de vragen over en veranderingen in henzelf en in hun leefwereld.

In dit project probeert men open te staan voor elkaar, ieder in zijn waarde te laten en door te luisteren naar elkaar zo verantwoordelijkheid voor elkaar te krijgen.

Samen proberen het geloof in zichzelf, in elkaar en in de toekomst tot uiting te brengen.

De werkgroep Provider probeert spelenderwijs deze doelstelling vorm te geven, in relatie met de parochiegemeenschap.

Contactpersoon: Dhr. S. Deken, Zwaagdijk 223, 1684 NG Zwaagdijk-Oost, tel: 0228 581090.