Onderhoud Tuin en Kerkhofzaken

R.K. Begraafplaats Zwaagdijk-Oost

Beheerder: heer. H. Boon, Zwaagdijk 188, 1683 NP Zwaagdijk-Oost, tel: 0228 583485

Uitvaartvereniging “St. Barbara” Uitvaartverzorgsters:

Mevr. E. Zuijderwijk en Mevr. L. Witjes, tel: 0228 – 581647, mobiel 06 50963029                           (24 uur per dag bereikbaar).

Bestuursvoorzitter: heer. P. Dekker, Zwaagdijk 201, 1684 NG Zwaagdijk-Oost, tel: 0228 585741

Kerkhofcommissie.

Contactpersoon: heer. H. Boon, Zwaagdijk 188, 1683 NP Zwaagdijk-Oost, tel: 0228 583485