Parochieraad

De parochieraad is de naam voor de plaatselijke of parochiële locatieraad.

De leden van de plaatselijke Parochieraden worden vanuit de eigen parochie voorgedragen bij het Regiobestuur voor hun aanstelling. De taak van de parochieraad: De parochieraad bepaalt in grote lijnen het beleid. Ze neemt zelf initiatieven en stimuleert de ideeën die uit de taakvelden of financiële commissie naar voren komen. De parochieraad controleert en evalueert of en hoe het door haar bepaalde beleid wordt uitgevoerd. De uiteindelijke gang van zaken wordt dus bepaald en vastgelegd door de parochieraad. In de parochieraad hebben thans zitting:

Vicevoorzitter: heer. P. Dekker, Zwaagdijk 201, 1684 NG Zwaagdijk-Oost, tel: 0228 – 585741

Secretaris: mevrouw J. Neefjes, Zwaagdijk 111, 1681 NC Zwaagdijk-Oost, tel: 0228 – 583162.

Penningmeester/financiële commissie:

heer. P. Dekker, Zwaagdijk 201, 1684 NG Zwaagdijk-Oost, tel: 0228 – 585741.

heer S. Deken, Zwaagdijk 223, 1684 NG Zwaagdijk-Oost, tel: 0228 – 581090

Parochieraadsleden:

mevrouw G. Fischer-Lakeman, Zwaagdijk 141, 1684 ND Zwaagdijk-Oost, tel: 0228 – 581404

mevrouw R. Duin-Groen, Zwaagdijk 113, 1681 NC Zwaagdijk-Oost, tel: 0228 – 581387.

heer J. Schipper, De gracht 23, 1684 NR Zwaagdijk-Oost, tel: 0228 – 583492.

Pastor T. Immen-Bruinsma, bereikbaar via 0229 57 3020.

Onze parochie wordt pastoraal bijgestaan door de Regio pastores:

Pater J. van Dril osa, Ridderstraat 7, 1671CS Medemblik, tel: 0227 – 541301.